Wspólnoty mieszkaniowe

 • Start
 • Wspólnoty mieszkaniowe

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE/PRAWO LOKALOWE

Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych (prawa lokalowego).

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • Reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe (zarządy oraz członków) w sprawach administracyjnych oraz sądowych, w tym:
  • w sporach z podmiotami realizującymi roboty budowlane na zlecenie Wspólnot,
  • w sporach z deweloperami wynikającymi z ujawnienia wad budowlanych nieruchomości,
  • w sporach z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dochodzenia zaległych należności od członków oraz osób i firm wynajmujących lokale użytkowe na terenie Wspólnoty),
  • w postępowaniach eksmisyjnych osób uznanych za uciążliwe,
 • Reprezentujemy członków w kontaktach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi:
  • na zebraniach Wspólnoty,
  • podczas zaskarżania uchwał Wspólnot Mieszkaniowych do sądu,
 • Doradzamy w sprawach roszczeń z rękojmi lub odszkodowawczych związanych z wykrytymi wadami nieruchomości wspólnej oraz wadami nabytych pomieszczeń,
 • Doradzamy w sprawach roszczeń z rękojmi lub odszkodowawczych związanych z wadami nieruchomości wspólnej oraz wadami indywidualnych lokali,
 • Tworzymy dokumentację Wspólnot Mieszkaniowych:
  • uchwały,
  • statuty,
  • regulaminy.

Współwłaściciele nieruchomości:

 • Tworzymy umowy najmu mieszkań oraz lokali użytkowych oraz reprezentujemy Klientów w negocjacjach dotyczących tych umów,
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych z tytułu nieuregulowanego czynszu,
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących eksmisji najemców,
 • Reprezentujemy Klientów w negocjacjach pomiędzy współwłaścicielami (m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności, o podział nieruchomości),
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o odszkodowanie za nieudzielenie przez gminę lokalu socjalnego.