Prawo upadłościowe

 • Start
 • Prawo upadłościowe

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z następujących obszarów prawa upadłościowego:

 • Doradztwo w zakresie:
  • upadłości konsumenckich,
  • upadłości przedsiębiorców,
  • pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Sporządzanie wniosków:
  • o ogłoszenie upadłości konsumenckich,
  • o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców,
  • w imieniu wierzycieli o ogłoszenie upadłości dłużników,
 • Reprezentacja:
  • konsumentów w sprawach o ogłoszenie ich upadłości (przed sądami),
  • przedsiębiorców w sprawach o ogłoszenie ich upadłości (przed sądami),
  • przedsiębiorców w postępowaniach o ogłoszenie upadłości,
  • wierzycieli w postępowaniach upadłościowych dłużników,
  • przed sądami w sprawach o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Inne usługi:
  • analiza sytuacji majątkowej Klientów pod kątem spełniania przesłanek do orzeczenia upadłości konsumenckiej,
  • ustalanie obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorców wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • pomoc wierzycielom w zakresie składania wniosków o ogłoszenie upadłości ich dłużników.