Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Start
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach z obszaru prawa rodzinnego oraz opiekuńczego. W szczególności reprezentujemy Klientów w sprawach:

 • rozwodowych (pozew o rozwód) – zarówno rozwód z orzekaniem o winie jak i rozwód bez orzekania o winie,
 • o separację – uchylenie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami (bez rozwodu),
 • alimentacyjnych (pozew o alimenty) – świadczenia pieniężne na rzecz jednego ze współmałżonków, dzieci lub rodziców (prowadzenie spraw w zakresie zasądzenia, uregulowania, podwyższenia lub obniżenia alimentów),
 • o podział majątku – podział dóbr nabytych w trakcie trwania małżeństwa,
 • wprowadzenia intercyzy – tworzenie oraz analiza dokumentów,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej – prowadzenie spraw z zakresu ograniczenia, pozbawienia lub zmiany władzy rodzicielskiej,
 • o ubezwłasnowolnienie – sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • o opiekę nad dzieckiem,
 • o ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o alimenty - w tym ustalenie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów oraz wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.