RODO / Ochrona danych osobowych

 • Start
 • RODO / Ochrona danych osobowych

RODO/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Wziętek reprezentuje Klientów w następujących sprawach z obszaru Ochrony Danych Osobowych:

 • Wdrażanie i opiniowanie:
  • Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w firmach,
  • umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • Przygotowanie:
  • dokumentacji zgodnej z przepisami RODO,
  • polityki ochrony danych osobowych dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów,
  • regulaminów oraz praktyk postępowania związanych z RODO,
 • Dostosowanie do RODO:
  • funkcjonujących u przedsiębiorców procedur ochrony danych osobowych,
  • klauzul zapisywanych w kontraktach,
  • praktyk rekrutacji i zatrudnienia,
 • Dodatkowe usługi:
  • audyty w zakresie właściwego stosowania RODO,
  • doradztwo we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych,
  • prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.