Prawo pracy

PRAWO PRACY

Reprezentujemy Klientów w sprawach z obszaru prawa pracy. W zależności od zapotrzebowania Klienta możemy:

 • przeprowadzić analizę umowy o pracę,
 • doradzić w zakresie kontraktów menadżerskich,
 • doradzić w zakresie rozwiązywania umowy o pracę,
 • sporządzić oświadczenie w zakresie rozwiązania umowy o pracę,
 • doradzić w zakresie praw i obowiązków związanych z Prawem pracy,
 • reprezentować Klienta przed sądami w sprawach o ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz nadgodziny,
 • udzielić pomocy prawnej w polubownym rozwiązywaniu sporów z pracodawcą,
 • sporządzić umowę o pracę,
 • sporządzić kontrakt menadżerski,
 • sporządzić oświadczenie w zakresie rozwiązania umowy o pracę,
 • doradzić w zakresie praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 • sporządzić regulamin pracy,
 • sporządzić regulamin wynagradzania,
 • sporządzić regulamin wewnętrzny u przedsiębiorców, w tym użytkowania samochodów służbowych oraz powierzonego sprzętu służbowego,
 • udzielić pomocy prawnej w polubownym rozwiązywaniu sporów z pracownikami,
 • reprezentować Klienta przed sądami w sprawach dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników za wyrządzone szkody.


Strony reprezentować możemy zarówno podczas rozmów (negocjacji) wewnętrznych jak i w sporach prowadzonych przed sądami.