Polityka prywatności

 • Start
 • Polityka prywatności
I. Pliki „cookies”

 1. Strona internetowa www.wojciechwzietek.pl, zwana dalej Stroną Internetową, wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika.
 2. Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych. Informacje są zapisywane w celu dostosowania Strony Internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także w celach reklamowych i statystycznych.
 3. W ramach prowadzenia Strony Internetowej, jej administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. "niezbędne" pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej,
  2. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej:
   • pliki umożliwiające korzystanie z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads, Facebook Custom Audiences/ Pixel Facebooka czy LinkedIn Insight Tag. Dzięki tym plikom możliwe jest m.in. odpowiednie skonfigurowanie, dopasowanie i wyświetlanie reklam na podstawie wcześniejszych zachowań na Stronie Internetowej. Narzędzia te służą także do zbierania danych analitycznych i statystycznych;
   • pliki związane z wtyczkami serwisów społecznościowych;
   • pliki służące do korzystania z narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. Narzędzie dostarcza m.in. takich informacji jak: czas spędzony na Stronie Internetowej, przejścia na podstrony.
 4. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.


Instrukcja zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”

Przeglądarka Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" należy kliknąć w "Opcje" i w nich wybrać zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitej blokady śledzenia.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" należy kliknąć w "Opcje internetowe" i w nich wybrać zakładkę "Prywatność". Suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności lub przyciskiem "Witryny" można zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka Google Chrome

W prawym górnym rogu należy kliknąć w menu (ukryte pod trzema poziomymi kreskami), następnie należy wybrać zakładkę "Narzędzia", a dalej "Wyczyść dane przeglądania. Link "Więcej informacji" prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera

W lewym górnym rogu należy kliknąć w "Opera", otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę "Ustawienia”. Następnie należy wybrać opcję "Wyczyść historię przeglądania..."Przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka Apple Safari

W menu "Safari" należy wybrać zakładkę "Preferencje", a następnie zakładkę "Prywatność". W tym miejscu można określić opcje plików „cookies”.

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne

W każdym modelu telefonu opcje dotyczące plików „cookies” określa się w inny sposób. Aby zmienić ustawienia, należy zapoznać się z dokumentacją danego urządzenia mobilnego.

Google Analytics i Google Ads

Zgodę na korzystanie przez Google z plików „cookies” lub identyfikatorów urządzeń mobilnych można cofnąć w sekcji Ustawienia Reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

Można również zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby cofnąć zgodę na korzystanie przez innych dostawców zewnętrznych z plików „cookies”, można także skorzystać z Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.


II. Profilowanie i remarketing

Strona Internetowa jest powiązana z takimi narzędziami marketingowymi jak Google Ads i Google Analytics. Narzędzia te zbierają informacje (w szczególności z wykorzystaniem plików „cookies”) pozwalające na identyfikację zachowań Użytkownika, takich jak np. czas spędzony na Stronie Internetowej, przejście do danej podstrony. Pliki te umożliwiają tzw. „profilowanie zwykłe”, które służy do wyświetlania reklam w ramach  remarketingu – użytkownikom, którzy już wcześniej odwiedzili Stronę Internetową. Google oraz inni dostawcy zewnętrzni mogą wyświetlać reklamy zlecane przez właściciela Strony Internetowej na ich stronach internetowych poprzez udostępnienie swojej powierzchni reklamowej. Mogą oni używać plików „cookies” i innych identyfikatorów do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin na Stronie Internetowej. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików „cookies” według wskazówek zawartych we wcześniejszej sekcji niniejszej podstrony.


III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojciech Wziętek prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Luboniu, ul. Poniatowskiego 20, 62 – 030 Luboń; kontakt: tel. 600 288 538; e – mail: sekretariat@mwradcowie.pl (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem skrzynki kontaktowej, a w razie zawarcia umowy, w związku z jej zawarciem i realizacją, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie i realizacja usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele archiwalne, analityczne i statystyczne. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku Administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
 3. W określonych wyżej celach Administrator przetwarza Pana/Pani następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu. W razie świadczenia na Pana/Pani rzecz usług, przetwarzaniu mogą ponadto podlegać następujące dane: NIP, REGON, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, numer rachunku bankowego, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby firmy, adres zamieszkania.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.2 powyżej, w szczególności do upływu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli na Administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  1. obsługa płatności,
  2. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  3. serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  4. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie jest konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 9. Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Administratora) oraz w formie papierowej.
 10. Administrator oświadcza, że stosuje środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych, odpowiadające wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.