Odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Reprezentujemy Klientów w następujących sprawach z obszaru prawa odszkodowawczego:

 • Doradztwo w sprawach odszkodowawczych oraz w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych Klientów.
 • Reprezentacja Klientów:
  • podczas likwidacji szkód,
  • w sporach o odszkodowanie prowadzonych przed sądami,
  • w sprawach o odszkodowania za odwołanie lub opóźnienie lotu,
  • w sprawach o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu naruszeń dóbr osobistych
 • Dochodzenie roszczeń:
  • po wypadkach komunikacyjnych (w tym z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) lub autocasco (AC),
  • po wypadkach przy pracy.
 • Prowadzenie negocjacji ugodowych.
 • Formułowanie pism przedprocesowych.