Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Reprezentujemy Klientów w następujących sprawach dotyczących kredytów frankowych:

 • zwrot zapłaconych rat kredytu,
 • zwrot zapłaconych prowizji,
 • zwrot kosztów ubezpieczeń kredytu,
 • unieważnienie kredytu,
 • „odfrankowienie” kredytu.

Na życzenie Klientów posiadających kredyt we frankach:

 • przeprowadzamy analizę umowy z bankiem pod kątem zawarcia w niej klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
 • obliczamy wysokość nadpłaconych rat wynikających z podpisanej umowy kredytowej,
 • przedstawiamy możliwe rozwiązania oraz strategię dalszych działań.

Występujemy w imieniu Klientów w negocjacjach z bankiem oraz w sporach przez sądami. W szczególności oferujemy:

 • doradztwo w postępowaniach związanych z kredytami indeksowanymi albo denominowanymi do waluty CHF (frank szwajcarski),
 • szczegółową analizę umów pod kątem zawarcia w nich klauzul wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • analizę zapisów w umowach pod kątem zakwalifikowania ich jako klauzul niedozwolonych,
 • analizę roszczeń jakie przysługiwać będą Klientom z tytułu podpisanej umowy,
 • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów w bankami,
 • formułowanie w imieniu kredytobiorców pism przedprocesowych.