Prawo handlowe

PRAWO HANDLOWE

Reprezentujemy Klientów w następujących sprawach z obszaru prawa handlowego:

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego:
  • kompleksowe doradztwo (w tym sporządzenie niezbędnych wniosków) w zakresie zakładania spółek,
  • sporządzanie umowy spółki albo statutu,
  • rejestracja spółki (rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym),
  • zakładanie spółki przez Internet,
  • przekształcanie spółki,
  • reprezentacja przed sądami rejestrowymi.
 • Prowadzenie działalności przez spółkę:
  • doradztwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności,
  • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed sądami dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce,
  • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki,
  • przewodniczenie walnym zgromadzeniom akcjonariuszy oraz zgromadzeniom wspólników,
  • tworzenie uchwał i protokołów organów spółek,
  • obsługa posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych,
  • tworzenie regulaminów, uchwał i protokołów z posiedzeń,
  • doradztwo w zakresie form wynagradzania członków organów zarządczych,
  • przeprowadzanie badania due dilligence w związku z planowaną transakcją.