Prawo gospodarcze

  • Start
  • Prawo gospodarcze

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Reprezentujemy podmioty gospodarcze we wszelkich sprawach związanych z realizacją bieżących zadań. W zależności od zapotrzebowania Klientów:

  • reprezentujemy podmiot podczas negocjacji dotyczących umów handlowych,
  • sporządzamy wszelkie umowy handlowe z partnerami handlowymi naszych Klientów,
  • udzielamy pomocy prawnej w sprawach administracyjnych,
  • reprezentujemy firmę przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • prowadzimy działania windykacyjne (występujemy z powództwami zarówno w formie „papierowej” jak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)).