PRAWO NIERUCHOMOŚCI / PROCES INWESTYCYJNY

 • Start
 • Prawo nieruchomości / Proces inwestycyjny

PRAWO NIERUCHOMOŚCI / PROCES INWESTYCYJNY

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszystkich sprawach związanych z prawem nieruchomości oraz procesem inwestycyjnym. W szczególności:

 • przygotowujemy oraz negocjujemy umowy z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny (inwestorami, wykonawcami, architektami),
 • wspieramy inwestorów w trakcie realizacji wszystkich etapów inwestycji,
 • wspieramy generalnych wykonawców podczas kolejnych etapów realizowanego projektu,
 • wspieramy podwykonawców w codziennej realizacji powierzonych zadań,
 • doradzamy podczas występowania sporów pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • ustalamy stan prawny nieruchomości (wykreślanie hipotek oraz roszczeń z ksiąg wieczystych),
 • opiniujemy oraz tworzymy:
  • przedwstępną umowę sprzedaży,
  • umowę przyrzeczoną,
  • umowę deweloperską,
  • umowę rezerwacyjną,
  • umowę najmu,
  • umowę dzierżawy,
  • umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie,
  • umowę zamiany,
  • umowę dożywocia.

Reprezentujemy Klientów:

 • przed sądami (m.in. w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o ustalenie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste)
 • w postępowaniach administracyjnych,
 • w ramach postępowań sądowo-administracyjnych.